โครงการคนดีศรีสุพรรณ
เมืองยุทธหัตถี วรรณคดีขึ้นชื่อ เลื่องลือพระเครื่อง รุ่งเรืองเกษตรกรรม สูงล้ำประวัติศาสตร์ แหล่งปราชญ์ศิลปิน ภาษาถิ่นชวนฟัง

นายทวีป จำเนียร
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดสุพรรณบุรี

กระบวนงานบริการ
   จดทะเบียนหอพักเอกชน
   การตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
   การสงเคราะห์คนพิการ
   การขอรับบุตรบุญธรรม
   แบบคำรับรองความพิการ(สทก.8)
  แบบคำรับรองความพิการ(สทก.9) 

สถิติ/ข้อมูล

   สถิติจำนวนคนพิการ
   ข้อมูลหอพัก
   ข้อมูลสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน
   สถิติคดีเด็กตกเป็นผู้เสียหาย
   ข้อมูลอาสาสมัคร อพม.อื่นๆ
   ข้อมูลหอพัก
   พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
   รับฟังความคิดของประชาชน
ปีงบประมาณ 2552

 


ติดต่อ พมจ.

 

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี

ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ถนนสุพรรณบุรี - ชัยนาท ตำบลสนามชัย
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000


โทร. 0-3553-5386-7 ,0-3553-5766
โทรสาร. 0-3553-5386-7
เว็บไซต์ http://www.suphanburi.m-society.go.th
อีเมล์ suphanburi@m-society.go.th


Copyright 2004 - 2005, www.suphanburi-m-society.go.thส่งเมล์ถึง suphanburi@m-society.go.th พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
Copyright © 2005 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี
โทร. 0-3553-5386-7, 0-3553-5766 โทรสาร 0-3553-5386-7

 

เว็บไซต์กระทรวง