เชิญชวนผู้ที่สนใจส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล King Bhumibol World Soil Award

ผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัล สามารถสมัครได้โดยตรงผ่านทางเว็บไซต์ http://www.fao.org/world-soil-day/world-soil-day-award/en/ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 และกรอกแบบฟอร์มสำหรับส่งผลงานเข้าประกวดชิงรางวัลฯได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1U4Eu6vdY3n1ldBbytNwM1Z18DB4xkWQa?usp=sharing

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
กองแผนงาน กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โทรศัพท์ 0 2579 5571 , โทรสาร 0 2579 0772
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ lddws@gmail.com


Share: