ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร้าน จเร คอมพิวเตอร์

ตามที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโครงการขอจ้างเหมาจัดทำตรายางเพื่อใช้ดำเนินการภายในศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุพรรรบุรี นั้น


Share: