ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีโครงการ ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนคุ้มครองเด็กจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


Share: