วันที่ 23 มีนาคม 2564 นางสาวบุษยาฏฐ์ มนต์คล้ำ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี โดยศูนย์บริการคนพิการ จัดอบรมพัฒนาอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เชี่ยวชาญด้านคนพิการ (อพมก.) จำนวน 150 คน ตามโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งองค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย โดยมีนายนพฤทธิ์ ศิริโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายพิเศษ เรื่อง คนดีศรีสุพรรณ ที่โรงแรมเลิศธานี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้ อพม. มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิคนพิการ การคัดกรองคนพิการเบื้องต้น และการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน รวมทั้งเทคนิคและทักษะการช่วยเหลือฟื้นฟูและพัฒนา โดยเฉพาะคนพิการทางการเห็นและคนพิการทางกายและการเคลื่อนไหวตามสภาพปัญหาและความต้องการของคนพิการในชุมชน จากข้อมูลการทำบัตรประจำตัวคนพิการของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พบว่ามีคนพิการจำนวน 2 ล้านคนหรือร้อยละ 3.07 ของประชากรทั้งหมด ซึ่งมีความลำบากหรือปัญหาสุขภาพที่เป็นข้อจำกัดในการทำกิจกรรมและการดำรงชีวิตประจำวัน ดังนั้นกลไกเครือข่ายด้านคนพิการ จึงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมคนพิการให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการจากภาครัฐได้ครบวงจร

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial
gacor88https://165.22.248.199/https://enfermeriadermatologica.org/slot-gacor/https://www.valldecamprodon.org/slot-gacor/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-dana/https://enfermeriadermatologica.org/slot-deposit-pulsa/slot gacor http://babacanholding.com/images/ https://math.iitm.ac.in/data/bocoran-slot-terga cor/2022/index.php